ŁODZiANKA - Tłumaczenia w zakresie języka niemieckiego.

21.09.2007

- obsługa językowa firm, instytucji i osób prywatnych

- tłumaczenia pisemne (korespondencja handlowa, teksty ekonomiczno-prawnicze, tematyka Unii Europejskiej, ulotki reklamowe, przewodniki turystyczne i inne)

- tłumaczenia ustne: tłumaczenia konsekutywne

- współpraca z NATIVE SPEAKERS