ŁODZiANKA - Usługi turystyczne.

21.09.2007

- wycieczki dla grup oraz gości indywidualnych,
- oprowadzanie po ŁODZI w języku polskim i niemieckim,
- pilotowanie grup na terenie Polski i Europy,
- obsługa grup niemieckojęzycznych na terenie Polski,
- obsługa grup biznesowych (np. wyjazdy na targi).


Doświadczenie w turystyce:
- pilotaż na terenie krajów niemieckojęzycznych: Niemcy, Austria     i Szwajcaria,
- znajomość pozostałych krajów, w których pilotowałam grupy: Czechy, Słowacja, północne Włochy, Alzacja (wschodnia część Francji),
-  obsługa grup niemieckojęzycznych na terenie Polski, w tym również     grupy polsko-niemieckie.